Naši proizvodi

Bavimo se produkcijom viklovanja špula i sklapanja elektromagneta. Za produkciju viklovanja špula koristimo sljedeće tehnologije:

  • mašina za ručno namotavanje
  • METEOR mašine za mašinsko namotavanje
Za sklapanje elektromagneta koristimo razne prese i mašine za punjenje magneta.

Materijal:

  • Bakarna žica
  • Proizvođači: Elektrisola, Isodraht, IRCE-poliflex 200
  • Prečnik žice: 0,1mm – 0,6mm
Kontrola:
  • Zategnutost žice
  • Kontrola električne vrijednosti
  • Prečnik
  • Kontrola temperature lema